Welpen

Welpenleiding 2020-2021

Kabusugroene Ongeremde Arrasari / Brent (0468 22 29 83)

Avondgloedrode Ongeveinsde Saterhoen / Bram

Impulsieve Agame / Cyrille

Kwajongsachtige Hathi / Pieterjan